Logo P.H.U. RELAKS

Szybki kontakt - zadzwoń

609 471 538

O Roztoczu

Roztocze - zielona, spokojna kraina, która ciągnie się prawie 180 kilometrowym pasmem niewysokich wzgórz i wzniesień od Kraśnika do Lwowa. To miejsce, w którym wspaniała przyroda harmonijnie przeplata się z bogatą w wydarzenia historią i współczesnością. Kraina czystego powietrza i łagodnego klimatu, z latami długimi i ciepłymi, a zimami śnieżnymi. Kraina warta poznania.

Koniki polskie są odporne na trudne warunki atmosferyczne, silne, zaradne, spokojne i wyjątkowo ufne w stosunku do człowieka. To potomkowie tarpanów - dzikich koni leśnych, które żyły niegdyś w puszczach Polski, Litwy i Prus. Jedyna rasa tzw. koni prymitywnych w Polsce. Ostatnie żyjące na wolności odłowiono w Puszczy Białowieskiej w drugiej połowie XVII w. i umieszczono w Zwierzyńcu - rezerwacie hrabiego ordynata Zamoyskiego. Na początku XIX w. rozdano tarpany okolicznym chłopom. Skrzyżowane z końmi domowymi zachowały się w okolicach Biłgoraja do początków XX w. Dopiero w okresie międzywojennym zainteresowali się nimi naukowcy, dzięki czemu w 1936 r. utworzono w Białowieży rezerwat z najbardziej typowymi okazami. Dzięki selekcji i pracy hodowlanej przez lata utrwalano wśród koników cechy wymarłych tarpanów. W 1982 r. koniki powróciły na Roztocze - powstała Ostoja Rezerwatowej Hodowli Konika Polskiego ze stadem liczącym kilkanaście sztuk.

10 CUDÓW ROZTOCZA - miejsc które musisz zobaczyć!

Zwierzyniec - historyczna stolica ordynacji Zamoyskich, przepiękna kraina pełna skarbów przyrodniczych, cudownych krajobrazów, rzek, strumyków i szumów. Roztoczański Park Narodowy, duma Lubelszczyzny i znak firmowy kojarzony z ekologią i nieskażoną naturą. Zabytki architektury sakralnej, szlacheckiej i magnackiej oraz zachowane i kultywowane tradycje kultury chłopskiej. Te wszystkie elementy składają się na obraz tej ziemi, która tak chętnie gości przybyszów z różnych stron Polski i Świata.

Tradycja warzenia piwa w Zwierzyńcu sięga XVI wieku, a złoty trunek tu produkowany sławił to miejsce daleko poza granicami regionu i kraju. Najpierw piwowarzy z Czech i Niemiec, a później rodzimi mistrzowie dbali o wyjątkowy smak piwa ze Zwierzyńca. Doskonała woda o niepowtarzalnym smaku, staranność w doborze składników i perfekcyjna praca piwowarów dawała efekt w postaci piwa o charakterystycznym i rozpoznawalnym smaku.

Roztoczański Park Narodowy powstał w 1974 r. jest jednym z najprzyjaźniejszych parków dla turystów. Oprócz doskonale wyposażonego Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zwierzyńcu i ciekawej Izby Leśnej we Floriance przygotowano dziewięć ścieżek poznawczych, kilka ciekawych szlaków pieszych i rowerowych.

W Parku zaobserwowano aż 210 gatunków ptaków, z czego około 130 gnieździ się tu regularnie. Są tu dzięcioły (białogrzbiety, czarny i zielony), orlik krzykliwy, krótkoszpon, rybołów, pszczelojad, krogulec, myszołów, pustułka i kobuz.

Spośród 18 gatunków płazów występujących w Polsce aż 12 możemy spotkać w RPN, między innymi traszki grzebieniaste i ogoniaste, kumaki, ropuchy, żaby. Park może się pochwalić najdłuższą chyba w Polsce instalacją pozwalającą bezpiecznie przechodzić płazom pod ruchliwą szosą w rejonie popularnego stawu Echo. Dla ochrony wydmy górującej nad stawem wybudowano drewniane kładki, służące również niepełnosprawnym turystom.

Z siedmiu gatunków gadów występujących na terenie parku warto wymienić rzadkiego żółwia błotnego, trzy gatunki jaszczurek i niezwykle rzadkiego gniewosza plamistego.

Szumy na rzekach Tanew i Sopot są zaliczane do siedmiu najpiękniejszych miejsc w Polsce, dotyczy nie tylko samych wodospadów. To hołd dla całego Roztocza.

Na Roztoczu od wieków najbardziej znanymi i podziwianymi są najokazalsze szumy - wodospady na rzece Tanew. Podziwiał je już Jan Kochanowski. (…) Jeśli chcesz rzek przezornych pławem napaść oczy:/ Tu Sopot tu Tanwica swoją rosę toczy, /Tu Tanew niehamowana San prędki napawa. (…)

Wodospady na Tanwi występują w kilku seriach, z których dwie najbardziej znane znajdują się w okolicy wsi Rebizanty w głębokim na prawie 20  przełomowym odcinku rzeki. Idąc od strony mostu i szosy Susiec - Cieszanów, napotyka się najpierw tylko kilka wodospadów, a po przejściu przez łąkę dochodzi się do największej i najdłuższej serii, ciągnącej się 400 m i liczącej aż 24 progi. Ich wysokość nie przekracza 50 cm.